Tanečný odbor

Michal Soukup
 • Zakladateľ a majiteľ štúdia MS DANCE STUDIO
 • Držíteľ najvyššej medzinárodnej kategórie "S" v štandardných a latinsko- amerických tancoch
 • 6-násobný Majster Slovenska v latinsko-amerických tancoch
 • 9. miesto v svetovom rebríčku WDSF
 • semifinalista Majstrovstiev Európy v 10-tich tancoch
 • rozhodca s lincenciou WDSF a top rozhodca SZTŠ
 • profesionálny umelec a choreograf
Eva Hírešová
 • Držiteľka najvyššej výkonnostnej kategórie "S" v latinsko-amerických tancoch a kategórie "A" v štandardných tancoch
 • Organizátorka výchovných koncertov pre základné a stredné školy
 • Choreografka a organizátorka vystúpení, umeleckých programov, festivalov a rôznych kultúrnych podujatí na Slovensku a v zahraničí
 • 7 rokov skúseností s tancovaním a trénovaním v zahraničí (Dubai, Omán, Francúzsko, Kréta, Cyprus, Španielsko, Rakúsko, Bahrain a mnohé iné)

Hudobný odbor

Hra na klavír

Veronika Soukupová DiS.art.
 • Absolventka Štátneho konzervatória v Košiciach v predmete Hra na klavíri
 • 10 rokov pedagogickej praxe v ZUŠ Ždaňa (okres Košice)
 • 30 ročné pôsobenie v ZUŠ Karola Pádivého Trenčín ako pedagóg klavírnej hry a korepetítorka
 • Dlhoročná organizačná práca vo vedení školy

Hra na dychové nástroje

Ludvík Soukup DiS. art.
 • Absolvent vojenského konzervatória v Roudnici nad. Labem -hra na klarinete, husle, klavír
 • Absolvent štátneho konzervatória Košice - hra na klarinete
 • Absolvent štátneho konzervatória Bratislava odbor dirigovanie
 • Od r.2007 učiteľ dychového oddelenia ZUŠ K. Pádivého Trenčín, vedúci a dirigent školského orchestra
 • Dlhoročná prax vo vedení orchestra
 • Aktívny hráč na klarinete a saxofóny v jazzovom zoskupení ERBETES Q

Výtvarný odbor

MgA. Silvia Šiveňová - Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Stromová 1
 • Absolventka Strednej umelecko priemyslovej školy Uherské Hradište
 • Absolventka Ostravskej univerzity - Fakulty Umenia, Odbor Animovaná tvorba
 • Študovala na University of Granada, Faculty of Fine Arts 2010-2011
 • 9 rokov pedagogickej praxe na Strednej umelecko priemyslovej škole v Trenčíne
 • Od roku 2013 pôsobí ako vedúci študijného odboru Animovaná tvorba na Strednej umelecko priemyslovej škole v Trenčíne
 • Aktívna v multimediálnej umeleckej činnosti