Otvorená tanečná hodina pre rodičov našich žiakov

Pozývame rodičov našich žiakov, aby sa prišli pozrieť na otvorenú tanečnú hodinu. Žiaci Vám ukážu, aké tance sa naučili a to všetko v príjemnej vianočnej atmosfére. Hodina je spojená pre všetky ročníky tanečného odboru. 

Novinky a akcie

Žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Stromová 1 sú prijímaní na základe vykonania talentovej skúšky, ktorá sa koná v júni a dodatočné prijímacie skúšky na začiatku septembra.

Máme nový tanečný parket.

Prídite si zatancovať a zabaviť sa so svojimi deťmi. Bohatý program a zábava je zaručená.

Letné tanečné sústredenie:

15 - 19. august 2022            (júlové - zrušené)