Tanečný odbor

V rámci školy a tanečného odboru majú žiaci možnosť pripojiť sa k rôznym skupinám.

Skupina začiatočníkov a mladších žiakov

Súťažné tanečné páry

Skupina dievčat