"Robiť ľahko to, čo je pre druhých obtiažne, tak to je talent"

Súkromná základná umelecká škola Stromová 1 sa nachádza v blízkosti sídliska Noviny v okrajovej časti Trenčína. Na škole je možnosť prihlásiť sa na tanečný odbor, ktorého špecializáciou je hlavne spoločenský tanec a hudobný odbor skladajúci sa z hry na dychové nástroje a hry na klavíri. Pred školou sa dá pohodlne parkovať a taktiež je v blízkosti autobusová zastávka


Kľúčom kvalitného školstva sú kvalitní učitelia

Naša škola má dlhoročných skúsených pedagógov a trénerov.

Vyberte si hudobný nástroj

Aristoteles tvrdil, že človek má vrodený zmysel pre rytmus a melódiu. Preto na neho hudba silno pôsobí a môže mu poskytnúť očistu od nepríjemných psychických stavov. Pre tieto účinky oceňoval význam hudby aj v mravnej výchove. Aj súčasní vedci už niekoľko rokov skúmajú vplyv hudby na deti a ich výskumy jednoznačne hovoria v prospech spievania, počúvania hudby a predovšetkým hrania na hudobný nástroj.

Klavír

Učiť sa hrať na klavíri je v mnohom dosť ťažké, vzhľadom na to, že človek musí koordinovať hru desiatich prstov. Preto treba začať postupne, od základov. A to rozhodne nejde rýchlo a bez trpezlivosti a dobrého učiteľa.

Dychové hudobné nástroje

Hra na zobcovej flaute je akousi základnou bázou pre hru na iných dychových nástrojoch. V prípade dostatočného záujmu je možné študovať na našej škole hru na saxofóne a trúbke.

Tanec

Rozvíja koordináciu pohybov, kontrolu tela a estetické cítenie. Povzbudzuje dobré držanie tela v každom veku. Spája športovanie s estetickou a spoločenskou stránkou pohybu. Cibrí spoločenské správanie, posiľňuje telo a poskytuje radosť zo života.

Skupina začiatočníkov a mladších žiakov

Staršie súťažné tanečné páry

Dievčenské choreografie

Chcete sa naučiť tancovať a hrať? Vyskúšajte nás!

Žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Stromová 1 sú prijímaní na základe vykonania talentovej skúšky, ktorá sa koná v júni a dodatočné prijímacie skúšky na začiatku septembra.

Zavolajte nám: +421 917358854
Napíšte nám: szusms@gmail.com